Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Hakkımızda


Fizyoterapistlik hareket bozukluğuna yol açan yaralanma ve hastalık durumlarında, yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında alana özgü değerlendirme yöntemlerini kullanarak tedavi yaklaşımlarını planlayıp uygulayan bir meslektir. Fizyoterapistler iyi olma halinin sürdürülmesi ve sağaltım temel felsefesi ile birey ve toplumun sağlığı ve yaşam kalitesinin korunması ve geliştirilmesinde önemli görevler üstlenen sağlık profesyonelleridir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programının temelinde hareket bilimi bulunmaktadır. Hareket ile ilgili temel bilimler, vücut sistemleri, en sık görülen hastalıklar, beslenme ilkeleri ve egzersiz bilimi eğitimin kapsamını özetleyebilir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri lisans eğitimlerinin ilk yıllarında insan vücudu yapı ve işleyişi ile ilgili anatomi, fizyoloji, kinezyoloji, tıbbi biyoloji, biyokimya ve histolojinin yanı sıra mesleki ve aktarılabilir beceriler için iletişim, etik, kritik düşünme ve davranış bilimleri konuları ile ilgili temel bilgi birikimi kazanırlar. Sonrasında mesleki bilgi ve becerinin kazanılacağı ölçme ve değerlendirme ve tedavi prensipleri; elektroterapi, manuel terapi, nörofizyolojik yaklaşımlar ve aquaterapi gibi tedavi yöntemleri; ortopedi, nöroloji, kardiyopulmoner, pediatri, protez-ortez, geriartri, romatoloji, kadın ve erkek sağlığı gibi rehabilitasyon konularında teorik ve uygulamalı eğitim alırlar.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programı mezunları Sağlıklı Yaşam & Egzersiz Danışma Merkezi kurabilirler. Fizik Tedavi uzman hekimleri ile beraber Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dal Merkezi açabilirler. Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi veya Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi kurabilirler. Mezunlar özel ve resmi sağlık kuruluşlarında, üniversite ya da devlet hastanelerinde, termal kaplıca rehabilitasyon merkezlerinde veya spor kulüplerinde çalışabilirler. Yüksek lisans eğitimi yapabilir, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanlarından birinde uzmanlaşarak ‘Uzman Fizyoterapist’ statüsüne yükselebilir veya akademik kariyer yapabilirler.

Sağlık sektörü, günümüzde tüm dünya için stratejik öneme sahip ve ekonomik değer taşıyan bir alandır. Sağlık, insanlık var oldukça ihtiyaç duyulan bir hizmet olacaktır. Dolayısı ile sağlık hizmetlerine olan talep artarak devam etmektedir. Bu alanda hizmet verecek elemanların niteliği, sağlığın insan hayatını doğrudan etkileyen bir alan olması sebebiyle her zaman kritik önem taşımaktadır. Ortalama yaşam süresinin uzamasıyla yaşlı nüfusun artması, bireylerin sağlıklı uzun yaşam beklentisi, sağlık hizmetlerinde teknoloji kullanımının fazlalaşmasına paralel olarak teşhis edilebilen hastalıkların sayısında artma, bütünüyle bakıldığında toplumun sağlık hizmetinden beklentisinin yükselmesini sağlamıştır. Dolayısı ile nitelikli sağlık personeli eğitimi de önem kazanmaktadır.

Günümüzde, sağlık hizmetini alan bireylerin talepleri, gelişen ve küreselleşen dünyanın beklentileri ile sağlık hizmetlerinde “kalite” büyük önem taşımaya başlamıştır. Sağlıkta kalite, ancak nitelikli işgücü ile sağlanabilecektir. Özellikle son yıllardaki ekonomik, toplumsal, teknolojik ve bilimsel gelişim ve değişimler sağlık hizmetlerinin dönüşümünü gerektirmektedir. Bu dönüşümün gereklerinin yerine getirilmesi için de nitelikli işgücü yetiştiren eğitim kurumlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Dünyada ve ülkemizde gelişen teknoloji nedeniyle giderek hareketsizleşen toplumların bugün ve gelecekteki gereksinimleri fizyoterapistlik mesleğine ihtiyacı kaçınılmaz kılmaktadır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Barış Gürpınar


 

 

          

SOSYAL MEDYA