Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilerin herhangi bir dersteki başarısı, değerlendirme ölçütleri göz önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanınca harf notlarından birisi ile belirlenir. Harf notunun takdirinde öğrencinin ara sınav, dönem sonu sınavı, dönem içi çalışmalarındaki başarısı ile ders ve uygulamalara devamı göz önünde bulundurulur.

 

Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayı, puan ve statüsü aşağıda belirtilmiştir;

 

Puan                  Harf Notu      Ders Notu     Katsayı Statü

90-100                    AA                   4,00                 Başarılı

85-89                      BA                    3,50                 Başarılı

80-84                      BB                    3,00                 Başarılı

75-79                      CB                    2,50                 Geçer

70-74                      CC                    2,00                 Geçer

65-69                      DC                   1,50                 Koşullu Geçer

60-64                      DD                   1,00                 Koşullu Geçer

50-59                      FD                    0,50                 Başarısız- Kalır

49 ve aşağısı           FF                     0,00                 Başarısız- Kalır

 

NA (Devamsız) notu, derse devam yükümlülüklerini sağlamayan ve/veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmeyen öğrencilere dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Not ortalamaları hesabında NA notunun katsayısı 0,00 (sıfır) olarak işlem görür.

 

Ortalamalara katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir:

S (yeterli) notu, kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

U (yetersiz) notu, kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.

EX (muaf) notu, müfredatlarda yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere verilir.

I (eksik) notu, notu, dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders için gerekli koşulları dönem veya yaz okulu sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. I notunun, dönem veya yaz okulu notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde harf notuna çevrilmesi gerekir. Ancak, özel durumlarda bu süreyi aşan harf notuna çevrilme işlemlerinin bir sonraki dönemin ders kayıtlarının başlama tarihinden en az iki hafta öncesine kadar yapılması gerekir. Özel durumlardaki bu işlemler dersin verildiği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ve o bölümün bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Süresi içinde harf notuna çevrilmeyen I notu kendiliğinden FF veya U notuna dönüşür.

W (çekilmiş) notu, Dersten çekilme, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır, danışmanının önerisi ve dersi veren öğretim üyesinin izni ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır. Bir öğrenci; ön lisans/lisans programının ilk iki dönemindeki dersler ile tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce W notu aldığı ve not ortalamasına katılmayan derslerden çekilemez. Bir öğrenciye bir dönemde çift ana dal, yan dal veya sertifika programı dersleri dâhil en çok bir ders olmak üzere; bütün ön lisans öğrenimi boyunca en çok iki dersten, bütün lisans öğrenimi boyunca en çok altı dersten danışmanın önerisi ve öğretim üyesinin izniyle çekilme izni verilebilir. Üniversite ile yurt dışındaki eğitim kurumları veya resmi kuruluşlar arasında imzalanmış olan protokoller kapsamında Üniversitede öğrenim gören değişim öğrencilerinin dersten çekilme işlemi Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürlüğünün önerisi ve öğretim üyesinin izni ile yapılabilir. Bu durumdaki öğrenciler için W notuna ilişkin kurallar uygulanmaz.

NI (not ortalamasına katılmayan notu), öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programların not ortalamasına katılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili dersten aldığı harf notu ile öğrencinin not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler öğrencinin kayıtlı olduğu programın derslerine sayılmaz.

P (Başarılı devam) notu, not ortalamalarına katılmayan ve süresi bir dönemden fazla olan derslerde, ilgili dönemde yapılması beklenen akademik çalışmaları düzenli bir şekilde yerine getiren öğrencilere verilir.

 

Dönem ve Genel Not Ortalaması Hesaplaması

Öğrencilerin başarı durumu her dönem sonunda Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından öğrencilerin dönem ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir.

 

Not Ortalaması, kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin AKTS kredisi ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan ders puanları toplamının, bu derslerin toplam AKTS kredisine bölünmesi ile tespit edilir. Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler için yapılırsa dönem not ortalaması, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa genel not ortalaması elde edilir.

 

Not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not; müfredattan çıkarılan bir ders ya da seçimlik bir ders yerine başka bir dersin tekrarlanması durumunda ise en son alınan dersin notu göz önünde tutulur.

 

 

Örnek hesaplama;

Ders   

 

Harf Notu

Ders Notu

(Dn)

Dersin AKTS’si

(Akts)

Puan

(Dn X Akts)

 

IUE 100

 

AA

4

1

4 x 1 =

 

4

ECON 101

 

CC

2

6

2 x 6 =

12

MATH 101
 

 

CC

2

6

2 x 6 =

12

GED 001
 

 

DC

1,5

6

1,5 x 6 =

9

TURK 100
 

 

BB

3

4

3 x 4 =

12

ENG 101
 

 

BA

3,5

3

3,5 x 3 =

10,5

SPN 101
 

 

DD

1

4

1 x 4 =

4

 

 

Toplam AKTS = 30

Toplam Puan

= 63,5
 

Dönem Not Ortalaması (DNO): 63,5 / 30 = 2,11

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.